رتبه مشاور مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.


مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:
نوع اول: اشخاص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم: اشخاص حقوقی (غیر دولتی) : بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.

    شرایط لازم جهت اخذ گرید مشاوران شامل موارد ذیل می شود :

_ مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
_ نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
_ امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
_ ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).
( به طور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد ).
لازم به توضیح است ، نیروی انسانی متخصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی از عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه 3 و نیروی انسانی متخصصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبان از عوامل تاثیر گذار در تشخبص صلاحیت پایه یک و دو می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:

- اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر کارت اعلام وضعیت خدمت ذکور پشت و رو (برابراصل دفترخانه ای) یا کارت پایان خدمت پشت و رو
- کپی برابراصل صفحه اول شناسنامه ، صفحه توضیحات شناسنامه (درصورت داشتن صفحه توضیحات) (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اساسنامه شرکت حداكثر در پانزده برگA4
- کپی برابر اصل شرکتی پشت و رو كارت ملی (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی امضا محضری
- کپی برابر اصل شرکتی مدرك تحصیلی مهندسین امتیاز آور(برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اظهارنامه ثبتی شركت حداكثر در دو برگA4 تک رو شرکت های سهامی خاص
- کپی آخرین شرکت نامه و تقاضا نامه ثبتی شركت حداكثر در چهار برگA4 تک رو شرکت های محدود
- یک  قطعه عكس سه در چهار
- کپی مدارک تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته های فنی و مهندسی
- کپی کلیه روزنامه رسمی شرکت از بدو تاسیس تاکنون
- کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر ۱۰۰ %صاحبان سهام باشد
- کپی صورت های مالی با مهر حسابدار رسمی + آخرین اظهارنامه مالیاتی با تایید ممیز مالیاتی فرم ۷۶
- کپی گواهی نظام برنامه ریزی از مراجع معتبر آموزشی، کنترل پروژه حداكثر در سه برگ
- کپی ساختار سازمانی و تشکیلاتی مشاور در یك برگA4
- کپی گواهی طبقه بندی مشاغل در یك برگA4
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت حداكثر در چهار برگ A4
- تصویر گواهی صلاحیت حرفه ای از مجامع معتبر بین المللی یا داخلی حداكثر در دو برگ
- فهرست تجهیزات رایانه ایحداكثر در دو برگ A4
- تصویرگواهی عضویت در مجامع حرفه ای معتبر و داخلی بین المللی حداكثر در دو برگ A4
- تصویر قرارداد خرید یا فاکتور خرید برای هر یک از تجهیزات طبق جدول ۱۱ و ۱۲ آیین نامه…
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریتی حداكثر در دوبرگ A4
- کپی چکیده مقاله های علمی در سمینارها و نشریات بین المللی برای هر مقاله حداكثر دو عدد
- تصویرصفحه اول ترجمه کتاب و چکیده ترجمه مقاله مرتبط با تخصص حداكثر در هشت برگ
- اطلاعات مربوط به (کارکنان و اعضا هیات مدیره و سهامداران) امتیاز آورکپی برابر اصل شرکتی تائیدیه لیست بیمه تامین اجتماعی از سایت سوابق بیمه ای یا شعبه تامین اجتماعی پرسنل غیر بازنشسته
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی های كار مربوط به سوابق کاری در شركتها با ذکر تاریخ شروع و پایان و سمت (کادر فنی طراحی) + رتبه شرکت ها
- تصویر مبایعه نامه معتبر مالکیت و یا اجازه نامه رسمی با کد رهگیری در دو برگA4  
- تصویرفهرست کتاب های تخصصی حداكثر در پنج برگ A4
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی پرسنل بازنشسته
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم بازنشستگی با مشخص بودن تاریخ بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم کارگزینی ۷ سال قبل از بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر قرارداد همکاری فرد بازنشسته با شرکت هایی که بعد از بازنشستگی با آنها همکاری داشته است
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی کار مربوط به همان شرکت ها در طی مدت قرارداد با ذکر تاریخ شروع و خاتمه كار و ذكر سمت
- تصوبر برابر اصل شرکتی افزایش سقف ۲۵ درصد حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی آخرین صورت وضعیت با تایید کارفرما
- تصوبر برابر اصل شرکتی قراراداد یا موافقت نامه
- تصوبر برابر اصل شرکتی تصویر مفاصا حساب بیمه حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی تصویر گواهی حق بیمه پرداختی قرارداد ها طی ۳۶ ماه اخیر به تفکیک کارگاه در مورد قراردادهای فعال
- تصوبر برابر اصل شرکتی نامه ابلاغیه از کارفرما